Aapravasi Ghat

the first immigrationAapravasi Ghat  เป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งแรกของโลก ตั้งอยู่ที่กรุงพอร์ตหลุยส์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมอริเชียส ใกล้กับ Caudan Waterfront และ Postal Museum  ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว  แบ่งเป็นหลายห้อง  เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของผู้อพยพชาวอินเดีย ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของมอริเชียส   ในอดีตในปี ค.ศ. 1834 รัฐบาลอังกฤษได้เลือกเกาะมอริเชียสเพื่อทำการทดลองการใช้แรงงานอิสระโดยจ่ายค่าตอบแทน แทนแรงงานทาส

ในระหว่างปี ค.ศ. 1834 -1920  ได้มีแรงงานมาจากอินเดียกว่า ครึ่งล้านคน เดินทางมาที่มอริเชียส   และทุกคนต้องผ่าน Aapravasi Ghat สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งนี้    ก่อนที่จะทำงานในไร่อ้อย  หรือบ้างก็ถูกส่งตัวไปที่เกาะเรอูนียง ออสเตรเลีย ภาคใต้และภาคตะวันออกของแอฟริกา  หรือแคริบเบียน   ทำให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนี้  เป็นปรากฏการณ์แรกของสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นระบบเศรษฐกิจทั่วโลกและเป็น หนึ่งในการโยกย้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก  ในปี ค.ศ.2006  เรียบร้อยแล้ว

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>