Corps de Garde

Corps de GardeCorps de Garde  ภูเขาที่ตั้งอยู่ในเมือง Quatre Bornes  ทางตอนกลางของมอริเชียส  เป็นภูเขาสูง 720 เมตร เหนื่อระดับน้ำทะเล ซึ่งในอดีตทหารฝรั่งเศสใช้เป็นป้อมยามเพื่อป้องกันการหลบหนีของเหล่าทาส จึงได้ชื่อว่า Corps de Garde ที่แปลว่า ป้อมยาม  ภูเขาหินนี้มีลักษณะที่แปลตาอย่างเห็นได้ชัด ทางด้านหน้าทางทิศใต้เป็นหน้าผาตรง ซึ่งเกิดจากการพังทลายของภูเขาอย่างฉับพลัน  ทางฝั่งตะวันออกช่วงต้นของภูเขามีลักษณะเป็นผาชันแต่ไม่มีลักษณะตัดเหมือนทางทิศเหนือ  ยังมีต้นหญ้าเล็ก ๆ ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในด้านนี้ ส่วนทางทิศเหนือและตะวันตกมีลักษณะเป็นเนินเขาราบเรียบ  การขึ้นไปบนเขาลูกนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก  เพราะคุณจะได้เห็นวิวเมืองอย่างชัดเจน เมืองที่เป็นสถานที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดในมอริเชียส แบบ 360 องศา ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ตะวันออกถึงตะวันตก

การขึ้นไปยังภูเขาแห่งนี้  ทำได้โดยการจอดรถที่ตีนเขา ในถนน Cretin ave  ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของภูเขา คุณจะเห็นทางเดินขึ้นเขาอย่างชัดเจน ไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่ภูเขาแห่งนี้มีเพียงแค่หญ้าและพุ่มไม้เตี้ย ๆ ไม่มีการปีนหน้าผาที่อันตรายที่นี่มีแต่การปีนก้อนหินที่อยู่ภายในตัวภูเขา เพื่อขึ้นไปยังที่สูงเท่านั้น  แต่ทางเดินนั้นบางช่วงบางตอนนั้นอยู่ริมหน้าผาประกอบกับก้อนหินเล็ก ๆ ที่อาจทำให้ลื่นไถลและไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้ยึดเหนี่ยว  ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะตอนลงที่ก้อนหินเล็ก ๆ จะเป็นอุปสรรคในการเดินมาก

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>