Category Archives: Eastern

Eastern Landscape Tourist attractions

Lion mountain

Published by:

Lion MountainLion mountain  ภูเขาสิงโตแห่งนี้ได้ตั้งขึ้นชื่อขึ้นตามลักษณะรูปร่างของภูเขา  การพิชิตยอดเขาซึ่งมีความสูงราว  380 เมตรจากระดับน้ำทะเลนับเป็นสิ่งที่ท้าทาย  ทริปการเดินทางเพื่อขึ้นสู่อยู่ยอดเขาที่สูงชันแห่งนี้ทำได้ 2 ทาง  เพื่อความสนุกควรเริ่มจากสถานนีตำรวจ Old Grand Port  ลัดเลาะไร่อ้อยไปตามทางมุ่งสู่ตีนเขาจะพบกับบันไดขึ้นเขานับเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของการเดินทาง Continue reading