Mauritius Glass Gallery

Mauritius Glass Gallery Mauritius Glass Gallery  จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแก้ว  แจกันและภาชนะต่างๆ  ตลอดจนของตกแต่งบ้านมากมายที่ทำมาจากแก้ว  ทั้งนี้ยังมีการสาธิตการทำแก้วในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย  เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 8:00 – 17:00 นาฬิกา, วันเสาร์  เวลา 8:00 – 12:00 นาฬิกา

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>