Museum of Photography

Museum of Photographyพิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย (Museum of Photography)  ตั้งอยู่ ณ กรุงพอร์ตหลุยส์  ภายในรวบรวมผลงานภาพถ่ายในอดีต  รวมทั้งอุปกรณ์การถ่ายภาพตลอดจนเครื่องฉายภาพยนต์และอื่น ๆ อีกมากมายในสมัยอดีต  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 10:00-15.00 นาฬิกา

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>