Category Archives: Port Louis

Landscape Port Louis Tourist attractions

Rivulet Terre Rouge Bird Sanctuary

Published by:

ฺBirdสวนนก  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมอริเชียส  เป็นจุดดูนกที่เปิดให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาสายพันธ์ุนกต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ภายในมอริเชียส  ลักษณะเป็นทะเลสาบและสนามหญ้ากว้าง ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่  มีอาคารดูนกหนึ่งหลัง เป็นอาคารดูนกที่มีช่อง Continue reading

List of museums Port Louis Tourist attractions

Natural History Museum Port-Louis

Published by:

BatNatural History Museum  ตั้งอยู่ในเมืองพอร์ตหลุยส์ อยู่ใกล้กับสวนสาธารณะใจกลางเมือง   จัดแสดงสัตว์ที่พบได้ภายในมอริเชียส ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ  ทั้งมีอยู่และที่สูญพันธุ์ไปแล้ว  ภายในภายในแบ่งเป็น 3 ส่วน  ส่วนแรกเป็นสัตว์บก เช่น ลิง แพะ กวางและค้างคาวเป็นต้น ส่วนที่ 2 เป็นสัตว์น้ำที่มีอยู่ในท้องทะเลมอริเชียส   มีทั้งสัตว์ที่หายากและสัตว์ที่เป็นอันตราย เช่น Continue reading

Port Louis Tourist attractions

Champ de mars

Published by:

Champ de MarsChamp de mars  สนามแข่งม้าตั้งอยู่ในกรุงพอร์ตหลุยส์ (Port Louis)  เป็นสนามม้าที่เก่าแก่ที่สุดในซีกโลกใต้และเป็นหนึ่งในสนามที่เก่าแก่ที่สุดในโลก  การแข่งม้าครั้งแรกเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1812 การแข่งม้าเป็นหนึ่งในกีฬาที่นิยมมากที่สุดในมอริเชียส  มีผู้ชมมากถึง 20,000 คน Continue reading

Landscape Port Louis Tourist attractions

Citadel-Ford Adelaide

Published by:

IMG_0157Ford Adelaide   สถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์   ย้อนกลับไปในสมัยที่เกาะมอริเชียสเคยเป็นเกาะของฝรั่งเศส  สถานที่แห่งนี้คือป้อมปราการของฝรั่งเศสมีชื่อว่า La Citadelle  มีการก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1834 แล้วเสร็จภายในปี 1840  ใช้เวลานานถึง 6 ปี  ในปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมฟรี  บรรยากาศภายในโล่งแจ้ง มีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกเพียงไม่กี่ร้าน  Continue reading

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2